Młyn do przerobu tworzywa sztucznego

Tworzywa sztuczne są bazą surowcową dla większości gałęzi przemysłu. Z drugiej strony stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Rosnąca świadomość proekologiczna sprawiła, że zużyte przedmioty użytkowe z tworzyw sztucznych mogą być i są w dużej mierze przetwarzane. Dzięki temu powstają nowe wyroby bez konieczności produkcji nowych ton granulatu.

Podstawowe urządzenie do przetwarzania plastiku

maszyna do recyklingu tworzyw sztucznychWstępne przerabianie plastikowych odpadów polega na ich rozerwaniu i rozdrobnieniu. Ta podstawowa maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych to młyn nazywany również shredderem. Podstawowymi parametrami tych urządzeń są wielkość komory tnącej, ilość noży stałych i ruchomych, a także wydajność na godzinę. Wspomniana wydajność młyna rośnie proporcjonalnie do zwiększania się wartości dwóch pozostałych czynników. Wymiary najmniejszych urządzeń mieszczą się w granicach jednego metra, a największe osiągają po kilka metrów w każdym wymiarze przy wydajności mierzonej w tonach przerobu na godzinę. Konstrukcja młynów oparta jest na najmocniejszych blachach i elementach stalowych przy równoczesnym łatwym dostępem do komory tnącej i noży. Umożliwia to łatwe jej czyszczenie oraz wymianę i ostrzenie noży. Nowoczesne urządzenia konstruowane są w taki sposób by można było je wkomponować w pełną linię technologiczną od wstępnego przetwarzania do uzyskania produktu gotowego czyli granulatu lub końcowego produktu. Dostarczanie materiału do młyna może odbywać się za pomocą taśmociągu. Tak samo może odbywać się przekazywanie z maszyny rozdrobnionego materiału do dalszego przerobu.

Młyn, shredder czy kruszarka to urządzenie choć różnie nazywane jest podstawową maszyną w całym ciągu technologicznym przerobu plastiku. Może ona również służyć do kruszenia i rozdrabniania elementów drewnianych, papierowych, tekturowych lub odpadów kablowych. Kruszarki jednowałowe powinny posiadać docisk hydrauliczny. Dobry wybór modelu gwarantuje kontakt z producentem.