Etapy windykacji długów

Odzyskiwanie długu może być trudne – zwłaszcza jeśli dłużnik jest wyjątkowo oporny na sugestię spłacenia zobowiązania, a rozwiązania siłowe nie wchodzą w grę. Wówczas koniecznością staje się kontakt z profesjonalną firmą windykacyjną, która posiada własne metody na zachęcenie dłużnika do działania…

Jak przebiega windykacja?

windykacja długów - warszawaJeśli interesuje nas sprawna windykacja długów – Warszawa jest miastem, w której znajdziemy wielu specjalistów w tej dziedzinie. Każda windykacja przebiega zawsze w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest tzw. windykacja wstępna, czyli monitorowanie sytuacji dłużnika i utrzymywanie z nim stałego kontaktu (nikt nie chce się rozstać z pieniędzmi, nawet tymi, które nie należą do niego, dlatego należy wciąż przypominać dłużnikowi, co i komu jest winny). Windykator ustala z dłużnikiem warunki ściągnięcia długu – chodzi po prostu o określenie jego zdolności finansowych – wiadomo, dłużnik może nie być w stanie spłacić całego zobowiązania w jednej czy dwóch ratach, dlatego trzeba to właściwie rozłożyć. Jeśli dalej dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, nie ma co się zastanawiać – pora na postępowanie sądowe. Decydując się na firmę windykacyjną, nie musimy przejmować się wizytami w sądzie: to windykator otrzymuje od nas pełnomocnictwo do reprezentowania nas podczas rozprawy. My nie marnujemy na to więc swojego czasu. Po uzyskaniu orzeczenia sądowego przychodzi kolej na następny etap windykacji – postępowanie egzekucyjne. Oczywiście jeśli windykacja wstępna zawiodła, możemy zapomnieć o tym, że w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik wykaże chęci współpracy – ubieganie się o pieniądze będzie trwało i trwało…

Tak więc windykator dalej próbuje nakłaniać dłużnika do spłaty, bo tylko komornik może zająć wynagrodzenie czy posiadane mienie. Jeśli jednak firma windykacyjna jest skuteczna i ma duże doświadczenie, to na pewno dobrze poradzi sobie z kłopotliwym dłużnikiem.